CÔNG TRÌNH CỔNG CHÀO CỤM CÔNG NGHIỆP TÂN HỘI 1

– Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG CỤM CÔNG NGHIỆP TÂN HỘI

– Chủ Thầu: CÔNG TY TNHH GETA

 

        

 

> Xem Thêm :Làm bảng hiệu Aluminium
>> Xem Thêm : Làm bảng hiệu quảng cáo giá rẻ